Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Podstawowy pakiet zdjęć

  • 3 standardowe zdjęcia, łączna wartość do €1,50
  • 3 zalotne zdjęcia, łączna wartość do €3,00
  • Opcjonalnie: 1 dodatkowe zalotne zdjęcie, wartość do €1,00

Zarobki za zestaw podstawowy: do €5,50 *

Kategorie dodatkowe

  • 2 zdjęcia w bieliźnie, łączna wartość do €3,00
  • 2 nagie zdjęcia, łączna wartość do €7,50
  • 2 zdjęcia akcji, łączna wartość do €9,00

Potencjalne zarobki za kategorie dodatkowe: do €19,50 *

Anonimowość

  • Prosisz o anonimowość, wymagając od nas edycji swojej twarzy: -25% (odjęte)

Łączne potencjalne zarobki

Dostarczając absolutne minimum: Od €4,50 *

Używając wszystkich dostępnych opcji: Do €25,00 *

* Zakresy wypłat są oparte na podaży i popycie